the-lady-of-february
the-lady-of-february:

“Đừng em ạ, gieo giọt buồn tháng tám Góc hiên đời anh gọi nắng về ngang Em thấy không từng cơn mưa dai dẳng Bỗng vỡ òa, trời vời vợi thênh thang Hãy cùng anh quên đi vầng trăng khuyết Tháng tám về đâu chỉ lá vàng rơi Bài thơ thu, lời ngọt ngào tha thiết Chuyện chúng mình…đừng em nhé…phai phôi”
Nguồn thơ: Tiểu Yết
Ảnh: phong2v from Lusman Blog

Like!

the-lady-of-february:

Đừng em ạ, gieo giọt buồn tháng tám 
Góc hiên đời anh gọi nắng về ngang 
Em thấy không từng cơn mưa dai dẳng 
Bỗng vỡ òa, trời vời vợi thênh thang 

Hãy cùng anh quên đi vầng trăng khuyết 
Tháng tám về đâu chỉ lá vàng rơi 
Bài thơ thu, lời ngọt ngào tha thiết 
Chuyện chúng mình…đừng em nhé…phai phôi

Nguồn thơ: Tiểu Yết

Ảnh: phong2v from Lusman Blog

Like!